Afval als grondstof, dat is circulair

Het Circulair Ambachtscentrum is de milieustraat van de toekomst. Hier komt een milieustraat samen met kringloopwinkels en andere organisaties. Zo kunnen spullen en materialen makkelijker worden hergebruikt.

De gemeente onderzoekt samen met het lokale circulaire netwerk de mogelijkheden voor een Circulair Ambachtscentrum voor de BUCH-gemeenten. Een Circulair Ambachtscentrum leidt tot minder restafval. Ook zorgt het voor bewustwording over hergebruik en de circulaire economie van de toekomst. Er is een werkplaats en inleverplaats voor hergebruik en reparatie. Er is ruimte voor educatie en voor maakonderwijs. Ook is het een sociale plek, waar circulaire ondernemers elkaar vinden en waar inwoners koffie kunnen drinken in de maakplaats en de winkel.

Planning

Een circulair ambachtscentrum is een grote investering voor de komende tientallen jaren. Om deze investering goed te kunnen doen, starten we eerst met enkele kleinere deel-pilots. Een daarvan is een kringloopbrengpunt in Castricum, die gepland staat voor het voorjaar van 2024. 

Circulaire Ambachtscentrums in Nederland

In Nederland zijn al enkele circulaire ambachtscentra. Het Rijk wil dat er in 2030 een landelijk dekkend netwerk is van Circulaire Ambachtscentrums. Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum hebben hiervoor subsidie ontvangen van het Rijk. Bij een Circulair Ambachtscentrum draait het om inzameling, werkplaatsen, ateliers, demontage en een kortere lijn tussen grofvuil en kringloopwinkels. 

Circulair netwerk

Dit lokale netwerk bestaat uit inwoners en ondernemers uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Zij vinden elkaar met ideeën en acties voor hergebruik, upcycling en reparatie.

Deelnemers zijn bijvoorbeeld circulaire makers, circulaire ondernemers, kringloopwinkels, Repair Cafés, scholen en ggz-instellingen die in hun werkplaats werken aan upcycling van spullen. Ook zijn er inwoners aangesloten, die initiatieven hebben ontwikkeld voor hoogwaardig hergebruik van spullen en materialen.