Adviestraject verduurzaming VvE's

Gemeente Bergen wil dat alle woningen in 2050 zonder aardgas kunnen worden verwarmd. Dat vraagt veel van woningeigenaren. Daarom bieden we hulp: VvE’s kunnen zich aanmelden voor een adviestraject.

Aanmelden VvE-adviestraject

In dit traject wordt de VvE begeleid bij het maken van keuzes voor isolatiemaatregelen of aardgasvrije installaties. Het traject bestaat uit technisch en financieel advies, en uit begeleiding van het proces. Het adviestraject wordt uitgevoerd door professionele partijen, die zijn geselecteerd door de gemeente.

Hoe het werkt

Het adviestraject start met een inventarisatie van het gebouw en de eisen en wensen van de bewoners. Daarna worden alle maatregelen afgewogen en verschillende varianten met de VvE besproken. Uw VvE kiest een voorkeursvariant, die aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.