Groen dak

Groene daken zijn bedekt met beplanting. Een groen dak vangt water op, biedt voedsel voor insecten en werkt verkoelend in de zomer. Een groen dak is daarmee een goede manier om mee te bewegen met klimaatverandering. U kunt subsidie aanvragen.

Voordelen van een groen dak:

  • Het vangt water op. Dit helpt voorkoming van overstromingen van het riool bij hevige regenbuien.
  • Het biedt voedsel voor insecten. Daardoor is het goed voor herstel van de biodiversiteit.
  • Het werkt verkoelend in de zomer.
  • Het verhoogt het rendement van zonnepanelen, dankzij de verkoeling.
  • Het draagt bij aan brandveiligheid van zonnepanelen.

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak, daktuin, blauw dak of groenblauw dak. Het dak moet een minimaal oppervlak hebben van 4 vierkante meter.

De subsidie vergoedt 50% van de kosten. Bij een groen dak is de vergoeding maximaal 25 euro per vierkante meter. Bij de andere soorten is de vergoeding maximaal 35 euro per vierkante meter. De totale maximale vergoeding is 500 euro. 

Lees de volledige criteria en beschrijving in de Subsidieregeling Klimaatadaptatieve maatregelen.

Verschillende typen

Bij een 'gewoon' groen dak denken de meeste mensen aan een sedumdak. Daarnaast zijn er ook andere typen, zoals een sierlijkere daktuin of een blauw dak, dat meer water opvangt. 

Sedumdak | Sedum is een vetkruid met ondiepe wortels. Een sedumdak is niet zwaar, kan goed tegen droogte en is goedkoper dan een daktuin. Een sedumdak wordt een extensief groendak genoemd. 

Daktuin | Een daktuin heeft een diepere beplantingslaag dan een sedumdak en is zwaarder. Een daktuin kan zijn beplant met kruiden, grassen, heesters, bloemen, struiken en soms zelfs bomen. Over een daktuin kun je lopen.

Blauw dak | Een waterdak waar regenwater tijdelijk op blijft staan, door een verhoogde afvoer. Lees de uitleg over waterdaken

Blauw-groen dak | Een groen dak dat extra regenwater opvangt. Onder de planten ligt een krattensysteem. Hierin wordt regenwater opgevangen en bewaard. Via de voedingsbodem komt het water bij de planten terecht. Daarnaast kan het water via een klep worden geloosd.

Een slim blauwgroen dak heeft sensoren. Die meten het waterpeil en reageren op weersvoorspellingen. Op het juiste moment gaan kleppen open en dicht.